Det kan være svært ud fra et billede og en tekst at afgøre om du har fundet frem til den rigtige psykolog.
Faglighed er dog langtfra den eneste forudsætning for om du vil opleve dig hjulpet. Adskillige undersøgelser peger på at den væsentligste faktor for et tilfredsstillende terapeutisk forløb er kvaliteten af kontakten. At blive mødt i en tillidsfuld og respektfuld kontakt er forudsætningen for at  man tør møde sig selv, der hvor det er allermest sårbart. Det er derfor altid min dybeste intention at skabe denne trygge ramme i hver enkelt samtale, så forandring og heling kan finde sted.