Traumatiske hændelser er på samme måde som stress kollaps, kendetegnet ved at ”udfordringen overstiger kapaciteten”. Den ramte er at forskellige grunde ikke i stand til at bearbejde og integrere hændelsen. Man kan skelne mellem to forskellige former for traumer, choktraumer og udviklingstraumer. Choktraumer opstår i forbindelse med akutte, voldsomme hændelser, der i situationen opleves som livstruende. Det er personens egen oplevelse af at være i livsfare, der fører til traumereaktionen, ikke hvordan andre må have oplevet det udefra. Trafikulykker, overfald, voldtægt, krigsoplevelser, svære tab og kirurgiske indgreb er eksempler på hændelser der kan udløse choktraumer.

Det er ikke altid at et menneske bliver traumatiseret af en sådan voldsom hændelse. Forudsætningen for at man kan tale om et traume er at personen ikke har været i stand til at anvende sine kamp/flugt strategier og på den måde bringe sig i sikkerhed. Den ”kamp/flugt energi ” der rejser sig i systemet når du står overfor en fare, vil på en måde fryse fast i kroppen, hvis du ikke er i stand til at bringe dig ud af situationen. Det er denne fastfrosne energi, der bliver ved med at drille og påvirke livskvaliteten, selvom hændelsen måske ligger år tilbage.

Bestemte ”triggere”, feks en lyd, en duft eller en erindring der pludselig dukker op, kan genaktivere det oprindelige traume og vække den indefrosne kamp/flugt energi til live. PTSD ( post traumatic stress disorder) er en betegnelse for den stress lidelse man kan opleve efter et choktraume. Almindelige symptomer ved choktraumer kan være flashback, mareridt, søvnbesvær, appetitforstyrrelser, angst, depression og kropslige symptomer som smerte.

Behandling af choktraumer:

Hvor der er tale om enkeltstående traumatiske hændelser, som feks en bilulykke eller et overfald, vil behandlingen primært være rettet mod at frigøre den indefrosne kamp/flugt energi.
Jeg arbejder her ofte med udgangspunkt i SE metoden ( somatisk erfaringsdannelse). SE metoden er en nænsom metode til ”genforhandling” af det oprindelige traume.
En anden behandlingsmetode er EMDR, som i nogle tilfælde kan være en enkel og effektiv metode i forhold til enkeltstående traumer.

Ved at arbejde med hændelsen i fantasien, kan man på en måde snyde kroppen og nervesystemet til at tro, at man har gennemlevet hændelsen på en handlekraftig og succesfuld måde. Man kan feks arbejde med at tilføre ressourcer i form af styrke og beskyttelse, der kan åbne for alternative udgange på hændelsen. Man udnytter kroppens manglende evne til at skelne mellem fantasi og virkelighed. Når du forestiller dig at du har superkræfter til at overvinde faren, frigøres den overskudsenergi der er bundet i kroppen og nervesystemet reguleres, hvorved symptomerne reduceres.