Jeg har overenskomst med sygesikringen og kan derfor modtage henvisninger fra lægen. Du kan få en henvisning til psykologsamtaler hos din læge, hvis du opfylder kriterierne for det.

Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp:

1. Røveri-,volds – og voldtægtsofre.

 

2. Trafik- og ulykkesofre.

 

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

 

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

 

5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

 

6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19.graviditetsuge.

 

7. Personer, der har forsøgt selvmord.

 

8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet.

 

9. Personer, der inden det fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.

 

10. Personer med let til moderat depression fra 18 år (der såfremt den pågældende ifølge sundhedsloven har ret til psykologhjælp.) (gruppe1- og 2-sikrede.)

 

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 37 år.

 

Henvisningen giver ret til 12 samtaler. En henvisning fås hos egen læge og skal normalt udstedes inden et halvt år efter den hændelse, som er årsag til, at der er opstået behov for psykologhjælp. Der er  mulighed for dispensation i op til 1 år. Der kan ikke udstedes henvisning senere end 1 år efter begivenheden har fundet sted.

Hvis du får en henvisning på depression, skal din læge lave en depressions test på dig. Uden denne test er henvisningen ugyldig.