Behandlingstilgang:

Min tilgang til psykoterapeutisk arbejde tager sit udspring i den integrale psykologi. I den integrale psykologi forstås menneskets funktionsmåde som et resultat af et samspil mellem flere forskellige lag af den menneskelige væren. Alt hvad vi oplever igennem livet efterlader sine spor i disse lag.

  • det fysiske eller kropslige
  • det energiske
  • det emotionelle og følelsesmæssige
  • det mentale og tankemæssige
  • det åndelige og spirituelle
I de situationer hvor et menneske udsættes for hændelser, som det har vanskeligt ved at bearbejde eller integrere, vil der opstå ubalancer på de forskellige niveauer i den menneskelige væren. Hvis de handlestrategier der er til rådighed er utilstrækkelige i forhold til en given hændelse, kan hændelsen give anledning til et traume.
Lad mig eksempelvis beskrive, hvorledes en traumatisk hændelse kan influere på de forskellige værenslag. På det fysiske eller kropslige niveau vil et traume ofte føre til en opspænding i både muskelvæv og bindevæv. I andre situationer kan samme væv opgive eller kollapse. nervesystemet overbelastes på en måde, så alle fysiologiske mekanismer i organismen bringes ud af balance. Denne indvirkning på det autonome nervesystem kan forklare hvorfor psykiske forstyrrelser i form af feks. traumer eller stress, på sigt kan føre til en lang række fysiske lidelser.
Energetisk kan traumer opleves som en mangel på flow eller livfuldhed i kroppen. Der kan være en oplevelse af ikke at kunne mærke sig selv og af en mangel på kontakt med kroppen. En opspændt, højaktiveret tilstand i kroppen vil virke ind på det emotionelle og følelsesmæssige lag som angst, vrede og uro. Er del tale om kollaps og opgivenhed i systemet er følelserne snarere afmagt, tristhed eller depression.
De mentale og tankemæssige strukturer kan påvirkes til overdreven bekymring, negative og destruktive tankemønstre eller gentagen opdukken af plagsomme erindringer eller billeder. Det åndelige eller spirituelle lag af den menneskelige væren kan ikke "rammes" eller skades som sådan, men ikke sjældent oplever mennesker at de kan miste denne kontakt eller måske at de længes efter den som noget de aldrig rigtigt har erfaret i andet end glimt. Min erfaring er at den terapeutiske forandringsproces er mest værdifuld, når der arbejdes med en opmærksomhed på alle de nævnte lag i den menneskelige væren. Vægtningen af de forskellige lag vil dog ofte være afhængig af den konkrete problemstilling og af det konkrete menneskes præferencer og ressourcer. Mit metodevalg er således stærkt inspireret af den integrale psykologi. jeg har tilegnet mig terapeutiske færdigheder indenfor en lang række terapeutiske traditioner, som jeg ofte veksler imellem afhængigt af hvilke lag der aktuelt er fokus på. På denne måde tilstræber jeg at hente de bedste og mest relevante metoder til den givne problemstilling.