Depression:

Ca. hver 5. dansker bliver på et eller andet tidspunkt i livet ramt af en depression.

Depression udspringer af opgivenhed og afmagt og ledsages af vedvarende grader af tristhed. Fysisk opleves ofte stor træthed og mangel på handlekraft. tankemønsteret er negativt og man kan ikke se nogen vej ud af situationen, hvilket bidrager til yderligere håbløshed og tristhed. Denne nedadgående depressive spiral kan udvikle sig til en særdeles pinefuld og alvorlig tilstand. Idet tilstanden netop er præget af en afmagtsfølelse er det særdeles vanskeligt at "tage sig sammen" og selv hverdagens almindelige gøremål kan føles overskuelige. meget forenklet kan man skelne mellem den depression der udløses af udefrakommende faktorer som svære tab, alvorlige kriser og længerevarende stressbelastninger og den depression der udløses af indre personlighedsmæssige faktorer som selvværdsproblemer og utilstrækkelige handlestrategier. Depression er med andre ord et udbredt symptom, der kan optræde i forbindelse med både sorg, stress, angstlidelser, choktraumer og udviklingstraumer.

Behandlingstilgangen vil afhænge af den underliggende problematik og er nærmere beskrevet i de øvrige afsnit.