Underretning om indsamling af personoplysninger
Jeg giver dig denne information, fordi du skal vide, at jeg får oplysninger om dig nu og i forbindelse med vores samarbejde og eventuelle forløbEfter databeskyttelsesforordningens* artikel 13 skal jeg nemlig give dig en række oplysninger, når jeg modtager oplysninger om dig. Det gælder også selvom jeg får oplysningerne fra dig selv og selvom jeg ikke giver dem videre til nogen anden.
De oplysninger jeg efter reglerne skal give dig er følgende:
  1. Jeg er din dataansvarlige - hvordan kontakter du mig ?
  2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  3. Kategorien af personoplysninger
  4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  5. hvor dine personoplysninger stammer fra
  6. Opbevaring af dine personoplysninger
  7. Retten til at trække samtykke tilbage
  8. Dine rettigheder
  9. Klage til Datatilsynet
I bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, jeg skal give dig. Denne skrivelse er kun til orientering, og der er ikke nogen sagsbehandling i forhold til dig.  Du skal bare kende dine rettigheder over dine data. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
Bilag 1.pdf