Sorg:

Sorg er betegnelsen for den naturlige proces vi gennemlever, når vi mister nogen der har betydning for os. Det kan være et familiemedlem eller en ven, men det kan også være dit arbejde, din førlighed eller et elsket kæledyr. tabet udløser ofte en lang række forskellige følelser af afmagt, skyld, skam, tristhed, forladthed, vrede og angst.

Svære tab udløser en kriseagtig tilstand, hvor vi midlertidigt er bragt ud af balance og kan have svært ved at finde retning og mening i livet. Almindeligvis genvinder vi balancen efter en tid og får bearbejdet de mange følelser ved eksempelvis at dele sorgen med vores nærmeste. 

Man bliver aldrig helt den samme efter svære tab, men en sund sorgproces kan skabe en større robusthed i forhold til fremtidige tab. Gode erfaringer med at gennemleve sorg gør os bedre og bedre til at leve med det menneskelige vilkår at intet varer evigt.

I nogle tilfælde kan der være behov for professionel støtte til at gennemleve sorgen. Det kan skyldes omgivelsernes manglende evne til at støtte op om sorgprocessen. men det kan også skyldes tidligere erfaringer med adskillelse og tab, der går ind og påvirker processen. Endelig kan tabet komme så uventet eller så være så voldsomt at det får karakter af et traume. mange oplever at de i perioden efter et voldsomt tab, befinder sig i en tilstand af følelsesløshed og handlingslammelse eller blot nøgtern handlekraft i forhold til alle de praktiske gøremål i forbindelse med tabet. Denne evne til at "lukke af" for følelserne er en overlevelsesstrategi der forhindrer dig i at blive væltet omkuld af de stærke følelser. Først senere begynder følelserne at dukke op og det måske på et tidspunkt hvor omgivelsernes spontane støtte for længst er hørt op. her kan der være behov for hjælp til at få bearbejdet følelserne i tilpassede doser og i et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum.